Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

Deprecated: Elementor\Scheme_Color is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Color instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402
Pharaoh Never Die - Royal Vacation B2B

Pharaoh Never Die

แพ็คเกจเด่น

เส้นทางนี้ นอนไคโร 3 คืน เหมาะกับท่านที่อยากมาอียิปต์ แต่มีเวลาไม่มากเท่าไหร่ นำทุกท่านไปเยิอน 2 เมืองสำคัญของประเทศอียิปต์ ศูนย์กลางของทุกอารยธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน นั่นก็คือกรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ และเป็นที่ตั้งของ ส่วนอีกเมืองซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอียิปต์อีกด้วย นั่นก็คือ อเล็กซานเดรีย เมืองที่มีความสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา และ อเล็กซานเดอร์ มหาราช ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นเมืองงตากอากาศริมทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียนที่มีบรรยากาศชิวๆ เดินเล่นรับลมทะเล และเก็บไฮไลท์สำคัญๆของทั้งสองเมืองได้อย่างแน่นอนค่ะ เช่น มหาปีรามิด สฟิงค์ ล่องเรือดินเนอร์ พร้อมชมระบำ Belly Dance ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดข่าน ชมป้อมปราการติดทะเล Qaitbay เสาปอมปีย์ และ หลุมฝังศพใต้ดิน (Catacomb) และอื่นๆ  มีเวลาน้อยก็มาเที่ยวอียิปต์ได้นะคะ 


Deprecated: jquery-slick is deprecated since version 2.7.0! Use Swiper instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

การเดินทาง

ออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่

คณะเดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระ  เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมือง หลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุค  อียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับ การบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามี ความสำคัญ ในการรวม   อียิปต์บนและ อียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์ รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่าง ทางท่านจะได้เห็น ตัวฐาน รากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับ พื้นดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว

จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากจากเมืองไคโรสู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อ ชมปีรามิดขั้นบันได  (Stepped Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและ อื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ชมห้องเสาต้น กก (Papyrus column, กำแพง Cobra Wall และ ชมต้นแบบ สุสานโบราณก่อน ประวัติศาสตร์ (Mustaba)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อ เรียกของสถานที่ฝัง พระศพ ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลำคลองจากแม่น้ำไนล์เข้า สู่ ภายใน แยกเขต ทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็น อนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่า เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เองเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหิน ขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อน หนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม  สฟิงซ์ (Sphinx) สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรนส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพ ฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์ นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่าน ต่อหนึ่งตัว)                         

นำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถ เลือกชม งานวาด ภาพสีน้ำของเหล่าศิลปินฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสี น้ำทำจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงาม มากมายภายใน Gallery  จากนั้นชม การสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลก ใช้บันทึก ข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ ชมโรงงานผลิตหัว น้ำหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซึ่งมีให้ ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandal Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่า เป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พักโรงแรม  หรือระดับเทียบเท่า

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับการแจ้งเตือนด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของเราและเส้นทางใหม่ของเรา